ประเพณีแห่เทียนพรรษาวัดหนองกระทุ่ม

จังหวัด

วันที่ 09 ก.ค. 2561 - 09 ก.ค. 2561

รายละเอียด

งานประเพณีที่ชาวบ้านตำบลหนองกระทุ่ม จะจัดขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดหนองกระทุ่ม เป็นการสืบสานประเพณีร่วมกันของคนในท้องถิ่น ที่ชาวบ้านจะร่วมกันทำบุญถวายเทียนพรรษา โดยภายในขบวนแห่จะประกอบด้วย 

1. ขบวนธงประกอบด้วยธงชาติ พระบรมฉายาลักษณ์ ตามด้วยพุ่มกฐินของชาวบ้านที่จัดนางฟ้าถือพานกฐิน 

2. ขบวนเทียนพรรษา ประกอบด้วยรถบุปผชาติของแต่ละหมู่บ้านและชาวบ้านที่ร่วมขบวนแห่นำเทียนพรรษามาถวายวัด 

3. ขบวนม้า ประกอบด้วยม้าเต้นแต่งกายสวยงาม ม้าที่มีลักษณะดี ม้าสวย ซึ่งถือเป็นไฮไลท์ของขบวนแห่ ในแต่ละปี จะมีม้าจากทั่วประเทศเดินทางมาเข้าร่วมในขบวนแห่มากกว่า 200 ม้า 

4. ขบวนวัวเทียมเกวียน 

5.ขบวนแตรวง ขบวนกลองยาว และขบวนแฟนตาซี ซึ่งจะมีการแต่งกายล้อเลียน และการละเล่นที่สนุกสนาน 

6. ขบวนนรก–สวรรค์ มีการแสดงบทบาทสมมติ นรก–สวรรค์ ในขุมต่าง ๆ 

หลังจากพิธีต่างๆเคลื่อนขบวนมาที่วัดและเสร็จจากการถวายเทียนพรรษาแล้ว ม้าที่นำมาร่วมในงาน จะมีการประกวดประชันความสวยงามของม้าที่นำมาร่วมในงาน 

สถานที่จัดงาน

วัดหนองกระทุ่ม  ต.หนองกระทุ่ม อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม โทร. 034 581020

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง