ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี

จังหวัด

วันที่ 23 ก.ค. 2561 - 28 ก.ค. 2561

รายละเอียด

ประเพณีแห่เทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี
วันที่จัดงาน : 27 - 28 กรกฏาคม 2561
สถานที่จัดงาน : จังหวัดอุบลราชธานี

งานประเพณีแห่เข้าเทียนพรรษา เป็นประเพณีทางพุทธศาสนาที่มีมายาวนาน ของชาวจังหวัดอุบลราชธานี ถือเป็นงานบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของจังหวัด โดยกำหนดจัดงานขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 วันอาสาฬหบูชา และแรม 1 ค่ำ เดือน 8 หรือวันเข้าพรรษา ซึ่งปีนี้ตรงกับวันศุกร์ที่ 27 กรกฎาคม 2561 และวันเสาร์ที่ 28 กรกฎาคม 2561

สำหรับงานประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษา อุบลราชธานี ประจำปี 2561 กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 23 - 28 กรกฎาคม 2561 มีกิจกรรมมากมาย อาทิ พิธีอัญเชิญเทียนพรรษาพระราชทาน กิจกรรมเยือนชุมชนชมวิถีชีวิตวัฒนธรรมในการตกแต่งต้นเทียน การจัดทำต้นเทียนถ่ายทอดเรื่องราวเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ การแกะสลักประติมากรรมเทียนนานาชาติ ครั้งที่ 11 กิจกรรมถนนสายธรรม-สายเทียน การเวียนเทียนในวันเข้าพรรษา การประกวดสาวงามเทียนพรรษาและงานพาแลง การจัดแสดงต้นเทียนพรรษา การแสดงประกอบเสียงแสงขบวนแห่เทียนภาคกลางคืน การประกวดและแกะสลักเทียน การทำอุโมงค์เทียน การจัดแสดงขบวนแห่เทียนเข้าพรรษาที่สวยงาม การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรม การจำหน่ายสินค้าโอทอป พร้อมกิจกรรมอื่นๆ

กำหนดการข้างต้นนี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดตรวจสอบข้อมูลก่อนการเดินทาง

สถานที่จัดงาน

จังหวัดอุบลราชธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานอุบลราชธานี
โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714 , 0 4524 3771

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง