ประเพณีแห่น้ำช้าง

จังหวัด แพร่

วันที่ 21 มี.ค. 2563 - 21 มี.ค. 2563

รายละเอียด

การทำขวัญช้าง ,การประกวดธิดาแห่น้ำช้าง ,การประกวดขบวนแห่ประเพณีฯ

 

สถานที่จัดงาน

สนามโรงเรียนบ้านวังลึก  ตำบลนาพูน อำเภอวังชิ้น จังหวัดแพร่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อบต.นาพูน โทร.0 5406 9645
ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น โทร.0 5458 9113   

อีเมล : tatphrae@tat.or.th , tatphrae@gmail.com

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง