ประเพณีแห่กฐินทางน้ำและแข่งเฮือช่วง

จังหวัด สุโขทัย

วันที่ 30 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

รายละเอียด

ชมงานประเพณีแห่กฐินทางน้ำ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมประเพณีการทำบุญในเทศกาลทอดกฐินของชาวไทยพวน ซึ่งชาวบ้านจะจะนำเครื่องบริวารกฐินถวายวัดใกล้บ้าน โดยการจัดตกแต่งเรืออย่างสวยงาม แห่กฐินไปทางเรือพร้อมกับเรือที่แต่ละชุมชนนำมาร่วมงานเริ่มด้วยขบวนแห่ของ 12 ชุมชนเล่าขานความเป็นอยู่และวัฒนธรรมวิถีชีวิตผ่านผู้ร่วมขบวนในแต่ละชุมชน ประกอบไปด้วย ขบวนเรือพาย ขบวนบุญบั้งไฟ ขบวนผู้สาวไปวัด ผู้บ่าวเฮ่าวัด ขบวนกระทง ขบวนสลากภัต ขบวนกฐิน

สถานที่จัดงาน

หน้าลานอเนกประสงค์เขื่อนเรียงหิน หมู่ 2 ตำบลหาดเสี้ยว อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

โทรศัพท์ 0 5567 1122

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง