ประเพณีแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ ประจำปี 2562

จังหวัด สุรินทร์

วันที่ 25 ก.ย. 2562 - 25 ก.ย. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน การแสดงนิทรรศการมีชีวิตประวัติความเป็นมาของประเพณีแซนโฏนตา การสาธิตทำขนมพื้นเมืองที่ชาวสุรินทร์นิยมทำเพื่อประกอบการแซนโฏนตา (ณ บริเวณเวทีไผทสราญ) การแข่งขันขูดมะพร้าว " ชมขบวนแห่แซนโฏนตา " พิธีจูนโฏนตาและประกอบพิธีแซนโฏนตา 18.30 น. ชมการแสดงแสง สี เสียง “ตำนานแซนโฏนตาบูชาบรรพบุรุษ”

สถานที่จัดงาน

อนุสาวรีย์พระยาสุรินทร์ภักดีศรีณรงค์จางวาง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานสุรินทร์
โทรศัพท์ 0 4451 4447

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง