ประเพณีแข่งขันเรือยาววัดบ้านก้อง

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 05 ต.ค. 2562 - 05 ต.ค. 2562

รายละเอียด

การแข่งขันเรือยาวประเพณีเป็นมรดกวัฒนธรรมทางสายน้ำที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตที่ผูกพันกับสายน้ำ เรือและผู้คน บนพื้นฐานความสามัคคีพร้อมเพรียงเป้นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของคนในชุมชน  ประเพณีการแข่งขันเรือยาวที่มักจัดคู่ไปกับการเข้าวัดทำบุญตักบาตรเนื่อในเทศกาลออกพรรษา ทอดกฐินผ้าป่าสามัคคี  ประเพณีแข่งขันเรือยาวประเพณีนี้ เป็นเกมกีฬาเก่าแก่ย้อนกลับไปถึงสมัยอยุธยากรุงเก่า เป็นที่นิยมเล่นกันทั้งภายในพระราชวังไปจนถึงชาวบ้านร้านตลาด ดังที่มีปรากฏมณเทียรบาลเกี่ยวกับพระราชพิธีต่างๆโดยจัดเป็นประจำทุกปี

สถานที่จัดงาน

บริเวณท่าน้ำหลังโรงเรียนวัดบ้านก้อง ต.ปากบ่อง อ.เมือง จ.ลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดพระธาตุหริภุญชัย

โทร 053-511-104

สำนักงานวัฒนธรรม จ.ลำพูน

โทร 053-510-243

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง