ประเพณีเผาข้าวหลามและมหกรรมของดีเมืองน้ำหนาว

จังหวัด เพชรบูรณ์

วันที่ 20 ธ.ค. 2562 - 22 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมประกวดธิดาข้าวหลามจำหน่ายสินค้าของดีอำเภอน้ำหนาว ชมมหรสพต่างๆมากมาย

สถานที่จัดงาน

ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอน้ำหนาว
โทรศัพท์ 0 5677 9038

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง