ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 06 พ.ค. 2563 - 06 พ.ค. 2563

รายละเอียด

เดินขึ้นดอยเพื่อนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา

 

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุดอยสุเทพ ราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5389 1500
tatchmai@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง