ประเพณีเดินขึ้นดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา

จังหวัด

วันที่ 28 พ.ค. 2561 - 28 พ.ค. 2561

รายละเอียด

เดินขึ้นดอยเพื่อนนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาเดินขึ้นดอยเพื่อนนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชาเดินขึ้นดอยเพื่อนนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพในวันวิสาขบูชา

สถานที่จัดงาน

ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5389 1500

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง