ประเพณีอุ้มพระดำน้ำ และเทศกาลอาหารอร่อย จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปี 2562

จังหวัด เพชรบูรณ์

วันที่ 26 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562

รายละเอียด

กำหนดการ

วันที่ 26 กันยายน 2562 
-พิธีการรำถวายพระพุทธมหาธรรมราชา พุทธอุทยานเพชบุระ
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 27 กันยายน 2562 
-พิธีบวงสรวงเทพยดา บริเวณวัดไตรภูมิ
-การประกวดโต๊ะหมู่บูชา ณ สวนสาธารณะเพชรบุระ
-พิธีเจริญพระพุทธมนต์ ณ วัดไตรภูมิ
-อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาจากวัดไตรภูมิแห่รอบเมืองเพชรบูรณ์
-พิธีเปิดงานประเพณีอุ้มพระดำน้ำ ด้านบริเวณหน้าหอโบราณคดีเพ็ชรบูรณ์ อินทราชัย
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม และเทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย

วันที่ 28 กันยายน 2562 
-อัญเชิญพระพุทธมหาธรรมราชาแห่ทางน้ำ จากท่าน้ำวัดไตรภูมิไปยังท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
-พิธีเจริญมงคลคาถาถวายพระพรชัยมงคล
-พิธีอุ้มพระดำน้ำ บริเวณท่าน้ำวัดโบสถ์ชนะมาร
-พิธีเปิดตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-พิธีเปิดงานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 29 กันยายน 2562 
-กิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ณ วัดเพชรวราราม
-ประกวดสำหรับอาหารพื้นบ้าน ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ
-การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ (ประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย) ท่าน้ำวัดไตรภูมิ
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-งานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 30 กันยายน 2562 
-การแข่งขันพายเรือทวนน้ำ (ประเภทเรือยาว 30 ฝีพาย) ท่าน้ำวัดไตรภูมิ
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-งานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

วันที่ 1 ตุลาคม 2562
-ประกวดวาดภาพ ณ หอวัฒนธรรมนครบาลเพชรบูรณ์
-พิธีถวายผ้าป่าสามัคคี ณ วัดไตรภูมิ และวัดโบสถ์ชนะมาร
-ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม เทศกาลอาหารสะอาด รสชาติอร่อย
-งานการแสดง แสง เสียง ณ พุทธอุทยานเพชระบุระ

 

สถานที่จัดงาน

ศาลากลางจังหวัด วัดไตรภูมิ วัดโบสถ์ชนะมาร จังหวัดเพชรบูรณ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานพิษณุโลก โทรศัพท์ 0 5525 2742-3

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง