ประเพณีสู่ขวัญกินข้าวห่อ `อั้งหมี่ถ่อง`

จังหวัด

วันที่ 01 ส.ค. 2561 - 31 ส.ค. 2561

รายละเอียด

ประเพณีกินข้าวห่อ หรือ อั้งหมี่ถ่อง เป็นพิธีสู่ขวัญจัดขึ้นในช่วงเดือนเก้า ชาวกะเหรี่ยงถือว่าเดือนเก้าเป็นเดือนไม่ดี บรรดาวิญญาณชั่วร้ายจะออกหากินและกิน“ขวัญ” ทำให้เจ็บป่วยหรืออาจถึงแก่ชีวิต พิธีนี้นิยมจัดในวันขึ้น 15 ค่ำ แต่ถ้าบางบ้านไม่สะดวกก็เปลี่ยนเป็นวันอื่นก็ได้ในเดือนเก้า ในพิธีมีการ “ ต้มข้าวห่อ” เลี้ยง ข้าวห่อคือ ข้าวเหนียวห่อเป็นกรวย แล้วนำมาต้มให้สุกคล้ายขนมจ้าง สมัยก่อนจะจิ้มน้ำผึ้งรับประทาน ปัจจุบันนิยมจิ้มมะพร้าวขูด ในวันต้มข้าวห่อนี้จะมีพิธีสู่ขวัญด้วย เริ่มด้วยการเคาะไม้เป่าแคน เพื่อให้เกิดความสนุกสนาน จากนั้นผู้เฒ่าผู้แก่ในครอบครัวจะใช้เชือกแดงผูกข้อมือให้ลูกหลานเพื่อความเป็นสิริมงคล

สถานที่จัดงาน

หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงในเขต อ.สวนผึ้งและ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

กองการศึกษา อบต.สวนผึ้ง  โทร. 032 395498หมู่บ้านชาวกะเหรี่ยงในเขต อ.สวนผึ้งและ อ.บ้านคา จ.ราชบุรี

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง