ประเพณีล่องสะเปาจาวละกอน

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 10 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562

รายละเอียด

  • การแสดงแสง สี เสียง
  • การประกวดสะเปาลอยน้ำ
  • ปล่อยกระทงสวย
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรม
  • ขบวนกระทงแห่
  • การจำหน่ายสินค้า OTOP ถนนคนเดิน

สถานที่จัดงาน

สวนสาธารณะเขื่อนยาว จ.ลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง
โทร. 054-237-237 ต่อ 4105

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง