ประเพณีลากพระเมืองสะเดา

จังหวัด สงขลา

วันที่ 14 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

รายละเอียด

เทศบาลเมืองสะเดาขอเชิญชม...สุดยอดความยิ่งใหญ่ครั้งแรกของเมืองสะเดาการแข่งขันประกวดเรือพระ ประเภทอนุรักษ์ประเพณีขนาดใหญ่ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ และร่วมชมการแข่งขันประกวดเรือพระ
- ประเภทอนุรักษ์ประเพณีขนาดเล็ก
- ประเภทอนุรักษ์ประเพณีนิยม
- การประกวดขบวนแห่เรือพระ
- การแข่งขันแทงต้ม
- การแข่งขันตีกลองโพน
- การประกวดรำกลองยาว
- การแข่งขันกีฬาพื้นบ้านชักเย่อ
ระหว่างวันที่ 14-20 ตุลาคม 2562

สถานที่จัดงาน

ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ (สนามกีฬากลางเทศบาลเมืองสะเดา)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง