ประเพณีลอยกระทงแข่งเรือ อำเภอวังชิ้น

จังหวัด แพร่

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมการแข่งเรือพายกิจกรรมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น

สถานที่จัดงาน

ท่าน้ำยม หน้าที่ว่าการอำเภอวังชิ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลวังชิ้น
โทรศัพท์ 0 5458 9116

ที่ว่าการอำเภอวังชิ้น
โทรศัพท์ 0 5458 9113

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง