ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 18 พ.ย. 2561 - 22 พ.ย. 2561

รายละเอียด

ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561
วันที่ 18 - 22 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดงาน : ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก
กิจกรรม
 - ขบวนแห่ถ้วยพระราชทานฯ ขบวนแห่อัญเชิญพระประทีป กระทงพระราชทานฯ พร้อมขบวนแห่กระทงสายและขบวนแห่การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชนต่างๆวันที่ 18 พฤศจิกายน 2561 ณ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ถึง ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์ กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
- พิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง ประจำปี 2561 พร้อมกับการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง วันที่ 18 พฤศจิกายน 2561
ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป
- กิจกรรมดินเนอร์อาหารพื้นเมือง พร้อมกับการลอยกระทงสายไหลประทีป ๑๐๐๐ ดวง วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตากเวลา 17.00 น. เป็นต้นไป สำรองที่นั่งได้ที่ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองตาก โทร 0 5551 8888 
- และกิจกรรมอื่นๆ เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป ได้แก่ ชมการลอยเคราะห์บูชาพระแม่คงคา ชิมอาหารพื้นเมือง ของชาวจังหวัดตาก ณ ลานครัวกระทงสาย สวนคนเดินกาดกระทงสาย ณ บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 60 พรรษา ชมนิทรรศการและการออกร้านจำหน่ายสินค้าของโรงเรียนและหน่วยงานต่างๆ การจำหน่ายสินค้า OTOP

สถานที่จัดงาน

ริมสายธารลานกระทงสาย เชิงสะพานสมโภชน์กรุงรัตนโกสินทร์ 200 ปี อำเภอเมือง จังหวัดตาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานตาก โทร 0-5551-4341-3 
อีเมล tattak@tat.or.th และ www.facebook.com/taktravel 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง