ประเพณีลอยกระทง “จุดผางปะตี๊ปตี๋นก๋า ปูจาแม่ก๋าเผือก”

จังหวัด แพร่

วันที่ 11 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

มีการจัดประเพณีลอยกระทง การจุดผางประทีป การแข่งขันบอกไฟดอก การจุดพลุ

- การประกวดกิจกรรมทางศิลปวัฒนธรรม

สถานที่จัดงาน

สวนสุขภาพ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองแพร่
โทรศัพท์ 0 5451 1060

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง