ประเพณีรดน้ำต้นโพธิ์ และตลาดนิพพาน

จังหวัด กาญจนบุรี

วันที่ 06 พ.ค. 2563 - 06 พ.ค. 2563

รายละเอียด

ชมประเพณีรดน้ำต้นศรีมหาโพธิ์ที่มีเพียงแห่งเดียวในไทยของชาวไทยเชื้อสายมอญ อ.สังขละบุรี ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน และร่วมกิจกรรม “ออกร้านตลาดนิพพาน” ตลาดเพียงแห่งเดียวที่เงินซื้อไม่ได้  แต่ต้องใช้ “บุญ” ในการซื้อสินค้า
 

 

สถานที่จัดงาน

เจดีย์พุทธคยาจำลอง อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

คุณอรัญญา เจริญหงษ์ษา  โทร. 089 092 5140, 089 514 2398  

อีเมล์ tatkan@tat.or.th  

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง