ประเพณีมัสการพระธาตุลำปางหลวง

จังหวัด ลำปาง

วันที่ 30 พ.ย. 2562 - 30 พ.ย. 2562

รายละเอียด

เป็นวัดสำคัญที่ชาวเหนือจะพากันไปไหว้สักการะวัดพระธาตุหลักประจำเมืองของตนเพื่อสักการะบูชาและเป็นการยึดเอาพระธาตุเจดีย์นั้นเป็นที่พึ่งของตนด้วย

สถานที่จัดงาน

วัดพระธาตุลำปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำปาง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานจังหวัดลำปาง
โทร.054-265-014,054-265-027

เทศบาลตำบลเกาะคา
โทร.054-281-066

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง