ประเพณีพายเรือ เนื่องในวันออกพรรษา

จังหวัด ปทุมธานี

วันที่ 13 ต.ค. 2562 - 13 ต.ค. 2562

รายละเอียด

การแข่งขันเรือพายประเพณี ของเทศบาลเมือง เริ่มจากการแข่งขันเรือพายขนส้ม (ที่ทำจากสแตนเลส) และควรที่จะอนุรักษ์ไว้ให้เป็นประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดปทุมธานี

สถานที่จัดงาน

คลองรังสิตประยุรศักดิ์ จังหวัดปทุมธานี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 0 2567 6000

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง