ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9

จังหวัด

วันที่ 02 พ.ย. 2561 - 11 พ.ย. 2561

รายละเอียด

ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล ครั้งที่ 9
วันที่ 2-11 พ.ย. 2561 
สถานที่จัดงาน 
มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

ไฮไลท์ของงาน 
ประเพณีปีนเขาเข้าถ้ำจอมพล จัดขึ้นเพื่อเป็นการสนับสนุนแนวทางการดำเนินงานการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จัดหาทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่มีความประพฤติดีและขาดแคลนทุนทรัพย์ สนับสนุนการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน  ฟื้นฟูการท่องเที่ยวถ้ำจอมพล และการสักการะพระพุทธรูปภายในถ้ำจอมพล ในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOP จากทุกภาค การแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการของนักศึกษา นิทรรศการและการประกวดพระเครื่อง เวทีการเดินแบบผ้าราชบุรี การประกวดร้องเพลง การอบรมความรู้ด้านอาชีพให้ประชาชน และกิจกรรมดี ๆ อีกมากมาย 

สถานที่จัดงาน

มหาวิทยาลัยราชภัฎหมู่บ้านจอมบึง อ.จอมบึง จ.ราชบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง โทรศัพท์ 032 261790-1

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง