ประเพณีปักธงชัย และงานกาชาด อำเภอนครไทย ประจำปี 2562

จังหวัด พิษณุโลก

วันที่ 02 พ.ย. 2562 - 11 พ.ย. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมทอธงทอใจ พิธีลงด้ายเส้นแรก กิจกรรมขบวนแห่เทิดพระเกียรติและเปิดงานประเพณีปักธงชัย พิธีบวงสรวงพ่อขุนบางกลางท่าว และการแสดง แสง สี เสียงเทิดพระเกียรติพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ (พ่อขุนบางกลางท่าว) การแสดงนิทรรศการของภาคส่วนราชการ การแสดงสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงการละเล่น การแสดงพื้นเมือง สถานศึกษา ผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ มหรสพ ดนตรี นักร้องตลอดงาน

สถานที่จัดงาน

สนามด้านหน้าที่ว่าการอำเภอนครไทย และบริเวณเขาช้างล้วง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ว่าการอำเภอนครไทย
โทรศัพท์ 0 5538 9001

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง