ประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2563

จังหวัด แม่ฮ่องสอน

วันที่ 25 มี.ค. 2563 - 06 เม.ย. 2563

ยกเลิกการจัดงาน

รายละเอียด


พิธีบวชเณรตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ที่เชื่อว่าได้รับอานิสงฆ์มากกว่าการบวชพระโดยการจัดงานประเพณีปอยส่างลองรายละเอียด ดังนี้
• วันแรกเรียกว่า “วันรับส่างลอง”โดยในตอนเช้าเจ้าภาพจะนำบรรดาเด็กชายมาเข้าพิธีโกนผมแต่ไม่โกนคิ้ว สวมชุดส่างลองอย่าง เสร็จแล้วนำเด็กน้อยซึ่งตอนนี้เรียกว่า ""ส่างลอง"" ไปตามวัดต่างๆ เพื่อรับศีลรับพรและไปตามบ้านญาติผู้ใหญ่ที่นับถือ
• วันที่สองเรียกว่า “วันแห่ครัวหลู่” มีการแห่สางลองกับเครื่องไทยทานจากวัดม่วยต่อไปตามถนนสายต่างๆ จะมีผู้เข้าร่วมขบวนแห่เป็นจำนวนมาก โดยจะให้ส่างลองขี่คอคน ซึ่งเรียกว่าพี่เลี้ยงหรือ “ตะแปส่างลอง” มีกลดทอง หรือ “ ทีคำ” แบบพม่ากันแดด
• วันที่สาม เรียกว่า “วันข่ามส่าง” เป็นวันบรรพชาสามเณรโดยการแห่ส่างลอง ไปที่วัดเพื่อทำพิธีบวช

 

สถานที่จัดงาน

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

จังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 3521
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 2016
ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน โทร.0 5361 2982 - 3        

อีเมล์ tatmhs@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง