ประเพณีบูชาเสาอินทขิล

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 18 พ.ค. 2563 - 24 พ.ค. 2563

รายละเอียด

บูชาเสาอินทขิล การออกร้าน จำหน่ายสินค้า และอาหารพื้นเมือง
 

 

สถานที่จัดงาน

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร โทรศัพท์ 0 5328 2041 ,0 5381 4119
tatchmai@tat.or.th
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง