ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ เมืองนครและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562

จังหวัด นครศรีธรรมราช

วันที่ 22 ก.ย. 2562 - 01 ต.ค. 2562

รายละเอียด

     จังหวัดนครศรีธรรมราช และ เทศบาลนครศรีธรรมราช ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญเที่ยวงาน ประเพณีสารทเดือนสิบ เมืองนครและงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราช ปี 2562 พบขบวนแห่หมฺรับที่ยิ่งใหญ่ ความดีงามแห่งอารยะธรรมเมืองสิบสองนักษัตร เส้นทางจากสนามหน้าเมือง-วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พร้อมการประกวดหมฺรับ พร้อมเพลิดเพลินกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ออกร้านงานกาชาด และกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย วันที่ 22 กันยายน 2562 - 1 ตุลาคม2562 

  • วันทึ่ 14 ก.ย. รับตายาย (ยกหมรับเล็ก)
  • วันที่ 27 ก.ย. วันยกหมรับ
  • วันที่ 28 ก.ย. วันส่งตายาย (วันบังสุกุล)

สถานที่จัดงาน

ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ 94 (ทุ่งท่าลาด)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 1672

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง