ประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย

จังหวัด มหาสารคาม

วันที่ 16 พ.ค. 2563 - 17 พ.ค. 2563

รายละเอียด

ชมการประกวดบั้งไฟ, ขบวนแห่บั้งไฟ, และการแข่งขันการจุดบั้งไฟ

 

สถานที่จัดงาน

สนามกีฬากลางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัยและที่ว่าการอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย อ.พยัคฆภูมิพิสัย จ.มหาสารคาม

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย โทร. 0 4379 0580, 0 4379 1100 

อีเมล์ tatkhkn@tat.or.th

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง