ประเพณีบุญบั้งไฟยโสธรประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 09 พ.ค. 2561 - 13 พ.ค. 2561

รายละเอียด

ชมการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การแสดงตำนานพญาคันคาก ชมขบวนตกแต่งบั้งไฟสวยงาม บั้งไฟโบราณ ประกวดกาพย์เซิ้งบั้งไฟ ณ วิมานพญาแถน โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการตั้งโชว์บั้งไฟโบราณ การแสดง แสง สี เสียง ละครบุญบั้งไฟ ตำนานพญาคันคาก นอกจากนี้แล้วยังมีการประกวดกองเชียร์ของคณะบั้งไฟกว่า 30 คณะ ซึ่งแต่ละคณะจะได้นำเสนอการแสดงวัฒนธรรมประเพณีของจังหวัดยโสธรบนเวทีตลอดแนวถนนแจ้งสนิทจากหน้าศาลากลางจังหวัดยโสธรไปจนถึงสาวนสาธารณพญาแถน ทั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมสนุกสนานในกิจกรรมบนเวทีของแต่ละคณะกองเชียร์ได้ด้วย ชมขบวนบั้งไฟสวยงามที่ตั้งเรียงรายตามถนนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามและถ่ายรูป พร้อมทั้งชมการประกวดธิดาบั้งไฟโก้ที่เวทีกลางหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองยโสธร ส่วนในวันที่ 12 พฤษภาคม 2561 นักท่องเที่ยวจะได้ชมขบวนแห่บั้งไฟสวยงามจากคุ้มวัดต่างๆภายในเขตเทศบาลเมืองยโสธรและขบวนบั้งไฟโบราณจากอำเภอต่างๆทั้ง 9 อำเภอของจังหวัดยโสธร รวมทั้งหมดจำนวน 21 คณะ และวันที่ 13 พฤษภาคม 2561 เป็นการจุดบั้งบั้งไฟขึ้นสูงจะมีทั้งบั้งไฟแฟนซีและบั้งไฟแสนให้ชมตลอดทั้งวัน
นอกจากการชมบั้งไฟสวยงามและจุดบั้งไฟขึ้นสูงแล้วทางจังหวัดยโสธรยังได้นำสินค้าพื้นเมืองจากตำบลและอำเภอต่างๆที่เป็นสินค้าโอท็อประดับ 3-5 ดาว มาออกร้านจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อเพื่อนำไปเป็นของฝากให้กับญาติพี่น้องและคนที่รู้จักได้ จึงเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร เพื่อมาสัมผัสกับบรรยากาศแห่งความสุขความสนุกสนานและตื่นตาตื่นใจกับขบวนบั้งไฟที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

สถานที่จัดงาน

ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และสวนสาธารณะพญาแถน  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองยโสธรโทรศัพท์ 0 4572 0921-2
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง