ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

จังหวัด ยโสธร

วันที่ 09 พ.ค. 2563 - 10 พ.ค. 2563

ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม (บั้งไฟเอ้) การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ การสาธิตและร่วมการแกะลายบั้งไฟ การแสดงรถบั้งไฟโบราณ การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร) ชมการเตรียมและฝึกซ้อมการรำของขบวนบั้งไฟของคุ้มวัดต่าง ๆ 

รายละเอียด

ขบวนแห่บั้งไฟ  ประกวดบั้งไฟ แข่งขันจุดบั้งไฟ

 

สถานที่จัดงาน

ในเขตเทศบาลเมืองยโสธร และสวนสาธารณะพญาแถน  อำเภอเมือง จังหวัดยโสธร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลเมืองยโสธร
โทรศัพท์ 0 4572 0921-2                              
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี               
โทรศัพท์ 0 4524 3770 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง