ประเพณีบุญคูณลาน จังหวัดอำนาจเจริญ

จังหวัด อำนาจเจริญ

วันที่ 07 ม.ค. 2562 - 31 ม.ค. 2562

ประเพณีบุญคูณลาน โดยชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกมากองเป็น `กุ้มข้าวใหญ่` หรือเจดีย์ข้าว มีการทำพิธีพุทธาภิเษกสมโภช การแสดง-เสียง การสาธิตวิถีชีวิตอีสาน นิทรรศการข้าวหอม เมืองอำนาจเจริญ

รายละเอียด

ประเพณีบุญคูณลาน โดยชาวบ้านจะนำข้าวเปลือกมากองเป็น กุ้มข้าวใหญ่ หรือเจดีย์ข้าว มีการทำพิธีพุทธาภิเษกสมโภช การแสดง-เสียง การสาธิตวิถีชีวิตอีสาน นิทรรศการข้าวหอม เมืองอำนาจเจริญ
      ความหมายของคำว่า คูณลาน หมายความว่า เพิ่มเข้า หรือทำให้มากขึ้น ส่วนคำว่า ลาน คือ สถานที่สำหรับนวดข้าว การนำข้าวที่นวดแล้วกองขึ้นให้สูง เรียกว่า คูณลาน การทำ ประเพณีบุญคูณลานกำหนดเอาเดือนยี่เป็นเวลาทำ เพราะกำหนดเอาเดือนยี่นี่เองจึงเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าบุญเดือนยี่ ดังบรรพบุรุษได้ผูกกลอนสอนให้ชาวบ้านเตรียมการก่อนทำบุญไว้ว่า
      เถิงฤดูเดือนยี่มาฮอดแล้วให้นิมนต์พระสงฆ์องค์เจ้ามาตั้งสวดมงคล
      เอาบุญคูณข้าวเข้าป่าหาไม้เห็ดหลัวอย่าได้หลงลืมทิ่มฮีตเก่าคองเดิมเฮาเด้อ
      หมายความว่า เมื่อถึงฤดูเดือนยี่มาถึงให้นิมนต์พระสงฆ์มาสวดมงคลทำบุญคูณข้าว ให้จัดหาไม้มาไว้ทำฟืนสำหรับใช้ในการหุงต้มประกอบอาหาร อย่าได้หลงลืมประเพณีเก่าแก่แต่เดิมมา ของเรา และยังมีกิจกรรมอีกมากมายอย่างเช่น
- การจัดการแสดงและจำหน่ายสินค้าผลิตภัณฑ์ชุมชน
- การประกวดการดำรงวิถีชีวิตเศรษฐกิจแบบพอเพียง
- การประกวดการประกอบอาหารพื้นบ้าน
- การประกวดกลองยาวประยุกต์
- การประกวดขบวนแห่
- การประกวดธิดาบุญคูณลาน
- การประกวดเป่าแคน
- การประกวดดีดพิณ

สถานที่จัดงาน

สนามหน้าที่ว่าการอำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลอำนาจ โทรศัพท์ 0 4527 2327
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทรศัพท์ 0 4524 3770 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง