ประเพณีบุญกุ้มข้าวใหญ่และของดีอำเภอบ้านไผ่

จังหวัด ขอนแก่น

วันที่ 18 ม.ค. 2563 - 22 ม.ค. 2563

รายละเอียด

ชมขบวนแห่ปราสาทข้าว การสู่ขวัญข้าว การประกวดธิดาบุญกุ้มข้าวใหญ่ และการประกวดกลองยาว / สรภัญญะ

สถานที่จัดงาน

สนามที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

 ที่ว่าการอำเภอบ้านไผ่ โทร. 0 4327 4940, 0 4327 2611 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง