ประเพณีบุญกระธูป ประจำปี 2562

จังหวัด ชัยภูมิ

วันที่ 09 ต.ค. 2562 - 12 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ประเพณีบุญกระธูป ประจำปี 2562

วันที่ 9 - 12 ตุลาคม 2562

     ขบวนแห่ศิลปวัฒนธรรมแต่ละท้องถิ่น ประกวดกระธูปใหญ่และกระธูปโบราณ การประกวดถ่ายภาพงานกระธูป การแสดงแสง เสียง "ตำนานบุญกระธูป" การประกวดวงดนตรีไทยสากล การแสดงและจำหน่ายสินค้า OTOPและของดีชัยภูมิและพื้นที่ใกล้เคียง

สถานที่จัดงาน

หน้าที่ว่าการอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เทศบาลตำบลหนองบัวแดง
โทรศัพท์ 0 4487 2140

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง