ประเพณีทิ้งกระจาดสุพรรณบุรี

จังหวัด

วันที่ 08 ก.ย. 2561 - 09 ก.ย. 2561

รายละเอียด

 กิจกรรมการแห่เทพเจ้ารอบชุมชนและตลาด การออกร้านจำหน่ายสินค้าต่างๆ ชมขบวนแห่อันยิ่งใหญ่ 

 การอัญเชิญเจ้าพ่อหลักเมืองมากราบไหว้

สถานที่จัดงาน

สมาคมตงฮั้วฮ่วยก้วง (สมาคมจีน) ถนนพันคำ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครองจังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 0 3553 5380

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง