ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2562

จังหวัด กาฬสินธุ์

วันที่ 13 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ สักการะพระประชาชนบาล ประจำปี 2562

วันที่ 13 - 14 ตุลาคม 2562

     พิธีถวายเครื่องสักการะ และฟ้อนสักการะพระประชาชนบาล เจ้าเมืองสหัสขันธ์ จาก 8 ตำบล กว่า 1,000 คน มีพิธีบวชชีพราหมณ์ การประกวดขับร้องทำนองสรภัญญะ การจัดนิทรรศการ การจำหน่ายสินค้า OTOP จังหวัดกาฬสินธุ์

สถานที่จัดงาน

ลานพระประชาชนบาล อำเภอสหัสขันธ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท.สำนักงานขอนแก่น
โทรศัพท์ 0 4322 7714-5

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง