ประเพณีตักบาตรเทโววัดเขาดีสลัก

จังหวัด สุพรรณบุรี

วันที่ 15 ต.ค. 2562 - 15 ต.ค. 2562

รายละเอียด

การตักบาตรเทโว โดยพระสงฆ์ จำนวน 200 รูป  การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมจากนักเรียนของโรงเรียนในพื้นที่อำเภออู่ทอง และการจัดจำหน่ายสินค้าต่างๆ

สถานที่จัดงาน

วัดเขาดีสลัก อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนคา
โทรศัพท์ 035-495584 และ 065-4489145

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง