ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด)

จังหวัด

วันที่ 26 มิ.ย. 2561 - 26 มิ.ย. 2561

รายละเอียด

ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืน (เป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด)
วันที่จัดงาน : 26 มิถุนายน 2561
สถานที่จัดงาน : วัดอุปคต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประเพณีเป็งพุธหรือเป็งปุ๊ด คือ ประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนในวันพุธที่พระจันทร์เต็มดวง เป็นประเพณีเก่าแก่ทางภาคเหนือจัดขึ้นทุก วันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธ โดยไม่เจาะจงว่าต้องอยู่ในเดือนใด พระภิกษุสามเณรในเมืองทุกรูปจะออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืน โดยมี ความแตกต่างของการนับเวลาคือ ที่ จ.เชียงใหม่ จะตักบาตรคืนวันอังคารหลังเวลา 00.00 น. ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เข้าสู่วันพุธ ในขณะ ที่ จ.เชียงราย ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จะใส่ตักบาตรในคืนวันพุธเวลา 24.00 น. เป็นต้นไป

สถานที่จัดงาน

ททท. สำนักงานเชียงใหม่
 โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 8605 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานเชียงใหม่
 โทร. 0 5324 8604, 0 5324 8607, 0 5324 8605 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง