ประเพณีตักบาตร พระร้อยทางเรือ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 13 ต.ค. 2562 - 14 ต.ค. 2562

รายละเอียด

ประเพณีตักบาตรพระร้อยทางเรือ เขตลาดกระบัง ถือเป็นประเพณีตักบาตรเทโวทางน้ำ หนึ่งเดียวในกรุงเทพมหานคร เป็นวัฒนธรรมประเพณีของชาวรามัญ หรือชาวมอญที่สืบทอดมายาวนาน คู่ชาวไทยเชื้อสายมอญในชุมชนเลียบคลองมอญ เขตลาดกระบัง และคำว่าพระร้อย หมายถึงการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 100 รูปมารับบิณฑบาตรทางเรือลักษณะเป็นการตักบาตรคล้ายกับการตักบาตรเทโวโรหณะ แต่ใช้เรือมาดเป็นพาหนะมารับบิณฑบาต ซึ่งเป็นเรือที่เก็บรักษาและอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี

สถานที่จัดงาน

วัดสุทธาโภชน์ กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

โทรศัพท์ 08 9987 9872

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง