ประเพณีชักพระน้ำ

จังหวัด สุราษฎร์ธานี

วันที่ 17 ต.ค. 2562 - 20 ต.ค. 2562

รายละเอียด

วันที่ 17
- พิธีเปิดงาน
- การแสดงอังกะลุง
- ประกวดหนูน้อย
- การแสดงของนักเรียน
- ดนตรี
วันที่ 18
- การแสดงของนักเรียน
- หนังตลุง
-ดนตรี
วันที่ 19
- การแสดงของนักเรียน
- หนังตลุง
- ดนตรี
วันที่ 20
- ชักพระน้ำ
- การแสดงของนักเรียน
- ประกวดร้องเพลง
- ดนตรี

สถานที่จัดงาน

พรุเฉวง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี
โทรศัพท์ 0 7728 8817-9

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง