ประเพณีกิ๋นสลากหลวง

จังหวัด แพร่

วันที่ 21 ต.ค. 2562 - 21 ต.ค. 2562

รายละเอียด

วันที่ 21 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. 
ชมขบวนแห่เริ่มจากตลาดแพร่ปรีดา ผ่านถนนเจริญเมือง ผ่านประตูชัย และเข้าสู่วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีขบวนแห่เทวดา ขบวนการแสดงตำนานประวัติการกิ๋น สลาก มีเรื่องเล่าขานตั้งแต่สมัยพุทธกาล การอาฆาตแค้นกันระหว่างเมียน้อย เมียหลวง จนกลายมาเป็นประเพณีกิ๋นสลลากของชาวล้านนาในปัจจุบัน และมีขบวนแห่ 12 นักษัตร การจัดงานร่วมรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมใช้ก๋วยสลากจากไม้ไผ่ ใบตอง ต้นหมาก ดอกไม้จากธรรมชาติ สืบสานประเพณีล้านนา ลดการใช้ตระกร้า+ถังน้ำ พลาสติก เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม

        ภายในบริเวณวัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร มีการแสดงซอ การแสดงดนตรีพื้นเมือง และการแสดงศิลปะพื้นบ้านตลอดขับกล่องตลอดงาน ด้านหน้าสนามหลวงเมืองแพร่ มีเวทีแสดงดนตรี ส่วนด้านในสนามหลวงแพร่ จัดให้มีโรงทาน

เวลา 13.30 น. ประกอบพิธีทางศาสนา การแสดงธรรมเทศนา เรื่อง อนุสงส์ของการตานสลาก เวลา 13.30 น. ถวายเส้นสลากแด่พระสงฆ์ และสามเณร หรือทางเหนือเรียกว่า เส้นสลากออก 

สถานที่จัดงาน

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดแพร่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร

โทรศัพท์ 0 5451 1722

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง