ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 16 พ.ย. 2561 - 25 พ.ย. 2561

รายละเอียด

ประเพณี ลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561
กำหนดการจัดงาน : 16-25 พฤศจิกายน 2561
สถานที่จัดงาน :  บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ตำบลเมืองเก่า อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

กิจกรรมภายในงาน
พิธีรับอรุณแห่งความสุข ณ สะพานบุญ วัดตระพังทอง ถึง อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เวลา 05.55 น. 
- ตลาดโบราณสมัยกรุงสุโขทัย การแสดงกีฬาพื้นบ้าน การแสดงกระบี่กระบอง สาธิตมวยคาดเชือก ณ บริเวณศาลาสี่หลัง
- เวทีการแสดงร่วมสมัย ตลาดจำหน่ายสินค้าชุมชน ณ บริเวณวัดสรศักดิ์ (โซนสมัยใหม่)
- ลานเทศน์ ลานธรรม (เทศน์มหาชาติ) ณ วัดตระพังเงิน เวลา 13.00 น. 
- การแสดงดนตรีไทย ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย เวลา 17.00 น.
- การแสดงแสงเสียงในงานลอยกระทง เผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2561    ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย
วันที่ 16-22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 19.30 น. (วันที่ 22 พย.61 เพิ่มรอบเวลา 17.30 น.) ติดต่อสอบถาม ซื้อบัตร โทร. 064 538 9475
- ข้าวขวัญ วันเล่นไฟ สำรับ สำราญ อาหารสุโขทัย ณ บริเวณลานหน้าวัดมหาธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย วันที่ 16-25 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:30 - 19:15 น. ติดต่อสอบถาม ซื้อบัตร โทร 064 538 9475
- การประกวดนางนพมาศ ณ เวทีดงตาล เวลา 19.00 น. 
- การแสดงโขน ณ บริเวณด้านหลังวัดชนะสงคราม เวลา 20.30 น.
- การแสดงตำนานท้าวศรีจุฬาลักษณ์ และกิจกรรมลอยกระทง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) เวลา 22.30 น. 
- การจัดแสดงพลุ ตะไล ไฟพะเนียง ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) 23.00 น. 
*สำหรับในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 (วันลอยกระทง) จะมีกิจกรรมเพิ่มเติมได้แก่
- กิจกรรมขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์และพระประทีปแห่รอบเมืองสุโขทัย เวลา 8.00 น. (ตั้งขบวนแห่ 14.00 น.)
- กิจกรรมขบวนหลวง ขบวนแห่ประเพณีวัฒนธรรม 9 อำเภอ และขบวนแห่นางนพมาศ
- พิธีอัญเชิญพระประทีปลงลอยเป็นปฐมฤกษ์ โดยประธานในพิธี ณ บริเวณสระน้ำวัดสระศรี (ตระพังตระกวน) เวลา 23.00 น.

สถานที่จัดงาน

บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานสุโขทัย โทร 0 5561 6228-9
อีเมล tatsukho@tat.or.th

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง