นิทรรศการย้อนรอยตามเสด็จ ร.๕ ประพาสฯ บ้านหัวดงครบ 113 ปี ประจำปี 2562

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 16 ส.ค. 2562 - 16 ส.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. กิจกรรมพิธีบวงสรวง 

2. กิจกรรมขบวนแห่พระบรมรูป ร.5 จากจุด เสด็จขึ้นฝั่งคลองท่าวัว ถึงวัดหัวดงใต้ 

3. กิจกรรมพิธีเปิดโครงการฯ พร้อมนิทรรศการภาพถ่ายการเสด็จประพาสต้นของ ร.5  และชมแบบจำลองวิธีชีวิตชุมชนบ้านหัวดงในสมัย ร.5 

4. กิจกรรมการประกวดธิดาแตงไทยบ้านหัวดง

5. กิจกรรมการแสดงศิลปะพื้นบ้าน และการแสดงละครของชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขบ้านหัวดง

6. กิจกรรมตลาดโบราณบ้านหัวดง จำหน่ายอาหารคาว หวาน ขนมไทยพื้นบ้าน

7. กราบขอพรพระบรมรูป ร.5 แกะจาก  ไม้สักทองทรงเครื่องต้น  ร่วมทำบุญปิดทองหลวงพ่อโต พระพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านหัวดงพร้อมชมโบราณสถานอุโบสถสมัยสมัยอยุธยา 

สถานที่จัดงาน

อำเภอเก้าเลี้ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง