ที่นี่มีรัก @ สะพานขาวทาชมภู

จังหวัด ลำพูน

วันที่ 14 ก.พ. 2562 - 14 ก.พ. 2562

กิจกรรมนี้จัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว

รายละเอียด

กิจกรรมนี้จัดให้มีการบริการจดทะเบียนสมรสขึ้นเป็นกรณีพิเศษ เนื่องในวันสำคัญดังกล่าว เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ความสำคัญต่อสถาบันครอบครัว มีความรักความเข้าใจ มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันให้ยั่งยืน และให้คู่สมรสเห็นความสำคัญของการจดทะเบียนสมรส ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายและเพื่อสนองต่อนโยบายของรัฐบาลในการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเน้นการให้บริการที่ประทับใจ รวมทั้งเป็นการประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการท่องเที่ยวสะพานขาวทาชมภู ซึ่งเป็นสะพานประวัติศาสตร์ที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ.2462 นับว่าเป็นสัญลักษณ์รักนิรันดร์ให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยว คู่รักที่มีความสนใจสามารถติดต่อยื่นความประสงค์ลงทะเบียนจดทะเบียนสมรสได้ที่สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา หรือเทศบาลตำบลทาปลาดุก ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันเวลาราชการ หรือ
 

สถานที่จัดงาน

ลานกิจกรรมสะพานขาวทาชมภู อำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักทะเบียนอำเภอแม่ทา
โทรศัพท์ 053 976 637
 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง