ต่อนยอน ออน คราฟท์ สตรีท

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 08 พ.ย. 2562 - 12 พ.ย. 2562

รายละเอียด

งานฝีมือที่สร้างสรรค์ในแบบของเรา ภูมิใจนำเสนอด้วยตัวเรา เกิดเป็นความพิเศษในแบบเรา 
พบกับการสร้างสรรค์งานคราฟท์ที่รัก จาก ผ้า ดิน ไม้ ไผ่ และโลหะ ในงานกาดต่อนยอน กินช้าๆ เดินๆช้าๆ ซื้อขายช้าๆ อู้จากันม่วนๆ

 

สถานที่จัดงาน

พบกันที่ชุมชนโหล่งฮิมคาว จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สอบถามได้เลยที่ชุมชนโหล่งฮิมคาว จังหวัดเชียงใหม่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง