ตามรอยเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ บ้านหูกวางประจำปี 2562

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 17 ส.ค. 2562 - 18 ส.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. พิธีบวงสรวงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕

2. การแสดงรำวงกลองยาวบวงสรวงถวายมือ

3. การแสดงรำวงกลองยาวบ้านหูกวาง

4. ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ (ร.ศ.๑๒๕)พ.ศ.๒๔๔๙  ณ บึงหูกวาง หมู่ที่ ๒ บ้านหูกวาง ตำบลหูกวาง

5. ชมกระท่อมกำนันใย

6. ชมหอคล้องช้าง

7. ชมขบวนแห่ ฯ

8. ชมสาธิตการประกอบอาหารและขนมพื้นบ้าน

9. พิธีเปิดงานตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ (ร.ศ.๑๒๕) พ.ศ.๒๔๔๙  ณ บึงหูกวาง หมู่ที่ ๒ บ้านหูกวาง ตำบลหูกวาง

10. ชมไลท์แอนด์ซาวตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น มณฑลนครสวรรค์ (ร.ศ.๑๒๕) พ.ศ.๒๔๔๙  ณ บึงหูกวาง หมู่ที่ ๒ บ้านหูกวาง ตำบลหูกวาง 

11. ชมการแสดงละครเรื่องเจ้าฟ้าเพชร – เจ้าฟ้าพร

12. ชมการประกวดนางงามแต่งกายย้อนยุค

13. ชมการประกวดร้องเพลง รุ่นทั่วไป (รอบแรก) 

14. ประกวดร้องเพลง รุ่นเยาวชน (รอบแรก)

วันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.256๒

1. ประกวดแข่งขันการตำส้มตำ

2. ชมการประกวดร้องเพลง รุ่นทั่วไป (รอบตัดสิน)

3. ชมการประกวดร้องเพลง รุ่นเยาวชน (รอบตัดสิน)

4. ชมการแสดงรำวงย้อนยุค

สถานที่จัดงาน

อำเภอบรรพตพิสัย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง