ตามรอยพระยุคลบาทพระพุทธเจ้าหลวง ตำบลตะเคียนเลื่อน

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 12 ส.ค. 2562 - 12 ส.ค. 2562

รัชกาลที่ 5ได้เสด็จประพาสทางเหนือในปี พ.ศ.๒๔๔๙ และได้ทรงแวะที่วัดแห่งนี้ พระองค์ได้เสด็จขึ้นไปทรงนมัสการพระประธานในอุโบสถ ทรงเห็นพระสังกัจจายน์(พระสังกัจจายน์ยืน) ทรงพอพระทัยเป็นอันมาก จึงได้ขออัญเชิญพระสังกัจจายน์ นั้น ไปแล้วพระราชทานพระราชทรัพย์ จำนวน ๑ ชั่ง เพื่อให้จัดสร้างขึ้น ใหม่แทน ซึ่งก็คือองค์ที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นวัดแห่งนี้จึงกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบลตะเคียนเลื่อน และของจังหวัดนครสวรรค์ เนื่องจากเป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ให้เด็ก เยาวชนและประชาชนมาศึกษาหาความรู้ในเรื่องประวัติศาสตร์ความเป็นมาในการเสด็จประพาสต้น

รายละเอียด

กิจกรรมในงานประกอบด้วย

1. สักการะสรีระสังขารของหลวงปู่อินทร์
2. ชมวิหารก่ออิฐคือปูนหลังเก่า
3. นมัสการพระสังกัจจายน์ “ ยืน ”
4. ชมการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 3 ศูนย์
5. ชมนิทรรศการตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้น
6. ชมนิทรรศการ การนวดโดยวิธี “ เหยียบฉ่า ”
7. การแข่งขันประกวดวาดภาพของเด็กนักเรียน
8. การแข่งขันประกวดเรียงความของเด็กนักเรียน

สถานที่จัดงาน

อำเภอเมืองนครสวรรค์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง