ตามรอยพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสต้นดินแดนประวัติศาสตร์ บ้านเขาดิน ประจำปี พ.ศ. 2562

จังหวัด นครสวรรค์

วันที่ 28 ส.ค. 2562 - 01 ก.ย. 2562

รายละเอียด


กิจกรรมในงานประกอบด้วย
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐–๒๒.๐๐ น.
  - พิธีบวงสรวงพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ 
   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง 
   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี
   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก
- ชมตลาดโบราณย้อนยุค (ตลาดเจ้าค่ะ)   
   - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที
   - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล
วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง 
   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี
   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก
    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)    
   - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที 
    - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล
    - การประกวดลูกทาส จากชุมชน ๑๑ หมู่บ้าน
วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง 
   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี
   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก
    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)
   - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที 
    - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล
    - ชมขบวนแห่รถบุพชาติการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง จากชุมชน ๑๑ หมู่บ้าน 
     - ชมการแสดงแสง สี เสียง ประกอบรถบุพชาติการเสด็จประพาสต้น โดยชุมชน
วันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
   - จัดประกวดวัตถุมงคลหลวงพ่อเฮง /เหรียญ จปร. และพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่ 
   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง 
   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี
   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก
    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)
    - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที 
     - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล
    - ชมรถบุพชาติการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ 
     - ชมพิธีเปิดงานตามรอยฯและการจำลองการเสด็จประพาสต้น
     - ชมการประชันพลุ ดอกไม้ไฟ เฉลิมพระเกียรติ ๑๐ จังหวัดจากนักพลุทั่วประเทศ
วันที่ ๑  กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๒๒.๐๐ น.
    - จัดประกวดวัตถุมงคลหลวงพ่อเฮง /เหรียญ จปร. และพระเกจิอาจารย์ในพื้นที่ 
   - ชมนิทรรศการตามรอยการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง 
   - ชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระมหากษัตริย์ในราชวงก์จักรี
   - นำเที่ยวสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์  เช่น  มณฑปบนยอดเขา, อุโบสถบนยอดเขา , ถ้ำลับแล , วิหารรูปหล่อหลวงพ่อเฮง  และรัชกาลที่ ๕ ทรงยืนคู่สูงที่สุดในโลก
    - ชมตลาดโบราณย้อนยุค(ตลาดเจ้าค่ะ)
    - การแสดงวัฒนธรรมชุมชนบนเวที 
    - การแสดงประชันรำวงย้อนยุค ๑๐ ตำบล
    - ชมรถบุพชาติการเสด็จประพาสต้นของพระพุทธเจ้าหลวง รัชกาลที่ ๕ 
     - ชมการประกวดธิดานางทาส จากสาวงามทั่วประเทศ

สถานที่จัดงาน

อำเภอเก้าเลี้ยว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง