ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2563

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 25 ม.ค. 2563 - 26 ม.ค. 2563

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน :

- ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน

- การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน

- การแจกเหรียญที่ระลึกในงานเทศกาลตรุษจีนเยาวราช จำนวน 9,999 เหรียญต่อวัน

- การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ

- การแสดงจากศิลปินชื่อดัง ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์
โทร. 02-235-9127

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง