ตรุษจีนเยาวราช ประจำปี 2562

จังหวัด กรุงเทพมหานคร

วันที่ 05 ก.พ. 2562 - 06 ก.พ. 2562

ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน
- ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จเป็นองค์ประธาน
- การแสดงทางวัฒนธรรมจากสาธารณรัฐประชาชนจีน
- การออกร้านของหน่วยงานต่างๆ
- การแสดงจากศิลปินชื่อดัง ฯลฯ

สถานที่จัดงาน

บริเวณซุ้มประตูเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนเยาวราช กรุงเทพมหานคร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายพัฒนาชุมชน สำนักงานเขตสัมพันธวงศ์

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง