ตรังยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2561

จังหวัด

วันที่ 06 ก.ย. 2561 - 10 ก.ย. 2561

รายละเอียด

ตรังยุทธจักรความอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง  ประจำปี 2561
    
จังหวัดตรัง โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตรัง  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานตรัง  หอการค้าจังหวัดตรัง สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดตรัง  ร่วมกับ ชมรมผู้ประกอบการหมูย่างจังหวัดตรัง ชมรมผู้ประกอบการขนมเค้กจังหวัดตรัง และชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง กำหนดจัดงาน “เทศกาลอาหารอร่อยกับหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง ประจำปี 2561” ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2561 ณ ลานหน้าห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาตรัง  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตรัง ซึ่งเป็น 1 ใน 12 เมืองต้องห้ามพลาด ตรัง...ยุทธจักรความอร่อย ที่นำเอาความโดดเด่นด้านอาหารมาเป็นเอกลักษณ์ของชาวตรังมาเป็นจุดขายเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หมูย่างและขนมเค้ก ซึ่งเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียงของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักไปทั่วประเทศ 
สำหรับกิจกรรมในงานปีนี้  จะมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าของผู้ประกอบการหมูย่างและขนมเค้กทั่วจังหวัดตรัง โดยจะจำหน่ายในราคาถูกกว่าท้องตลาด ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจากชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดตรัง,  การจำหน่ายสินค้า OTOP, การสาธิตการทำขนมเค้กพื้นเมือง, การจัดทำขนมเค้กยักษ์, การนำเสนอเมนูอาหารถิ่น จาก 12 ชุมชนสีเขียวเที่ยวได้ทั้งปี @ตรัง ,การสาธิตและจำหน่ายสินค้าทางวัฒนธรรม  ด้านการแสดงบนเวทีจะมีกิจกรรมการแสดงจากสถานศึกษาต่างๆ  การประกวดร้องเพลง Trang singing contest 2018  และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน การประกวดขับกลอนมโนราห์และหนังตะลุง และนิทรรศการประวัติความเป็นมาของหมูย่างและขนมเค้กจังหวัดตรัง 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หอการค้าจังหวัดตรัง โทร.0-7529-0181

สถานที่จัดงาน

บริเวณ ลานหน้าห้างโรบินสัน จ.ตรัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หอการค้าจังหวัดตรัง
โทร. 075 290 181

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง