จักรยานมิตรภาพไทย – เมียนมา ครั้งที่21 ปี2563

จังหวัด ตาก

วันที่ 22 ก.พ. 2563 - 22 ก.พ. 2563

รายละเอียด

การแข่งขันจักรยานเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ไมตรีระหว่างประชาชนทั้งสองประเทศ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองชายแดน

 

สถานที่จัดงาน

อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก และเมืองเมียวดี ประเทศพม่า  

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

หอการค้าจังหวัดตาก โทรศัพท์ 0 5556 4132   

tattak@tat.or.th
 

 

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง