งานไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติและขอบคุณพืชพันธุ์ ธัญญาหาร และสายน้ำ

จังหวัด อุตรดิตถ์

วันที่ 04 ธ.ค. 2562 - 05 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

กิจกรรมภายในงาน “ประเพณีไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติ และพิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหาร และสายน้ำ ประจำปี 2557” ประกอบด้วย พิธีขอบคุณพืชพันธุ์ธัญญาหารและสายน้ำ การแสดง แสง สี เสียง มหรสพสมโภช ลิเก ภาพยนตร์ ขบวนไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จำนวน 7 หลัง เทียบท่าน้ำวัดหาดสองแคว โดยมีเส้นทางไหลแพไฟเฉลิมพระเกียรติฯ จากท่าน้ำวัดวังแดง 3 ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลตรอน ผ่านท่าน้ำองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแก่ง ผ่านลานเอนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านแก่งและสิ้นสุดที่ท่าน้ำวัดหาดสองแคว ชมพลุเฉลิมพระเกียรติฯ “เทิดไท้องค์ราชัน”

สถานที่จัดงาน

ท่าน้ำวัดวังแดง ต.วังแดง วัดหาดสองแคว ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ที่ทำการปกครอง อำเภอตรอน
โทรศัพท์ 0 5549 1114

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดสองแคว
โทรศัพท์ 0 5549 6098

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง