งานโครงการหลวง 2562

จังหวัด เชียงใหม่

วันที่ 31 ธ.ค. 2562 - 31 ธ.ค. 2562

รายละเอียด

นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติและความก้าวหน้าทางวิชาการแบบจำลองการพัฒนาของศูนย์โครงการหลวงการประกวดธิดาโครงการหลวง ประกวดคลิปประชาสัมพันธ์งานโครงการหลวงการสาธิตอาหาร และการแสดงศิลปวัฒนธรรม

สถานที่จัดงาน

หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานโครงการหลวง จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5381 0765-8

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง